Word lid

Waarom de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen?

Voor monumentenzorg is steeds minder geld beschikbaar.
Dat weet iedereen. De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen stelt zich ten doel het ‘bevorderen van het in stand houden van Daams’ Molen’. Zij doet dat door middel van het geven van materiële en financiële steun, waarbij de vereniging afhankelijk is van contributies, donaties, giften en legaten.
Door u als lid aan te melden, steunt u dan ook onze doelstelling en draagt u bij aan de instandhouding van de molen in Vaassen.

Helpt u mee?

Steun ons door lid te worden van de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen. Hierdoor kunnen we allerlei zaken realiseren waar de overheid niet aan bijdraagt. De Vereniging werkt hier heel concreet aan en voorziet daarom in faciliteiten als onderhoud en inrichting en molenaarsopleidingen, die er mede voor zorgen dat er een Daams’ Molen is en blijft. Wij vinden dat deze zaken meer dan nodig zijn. Zelfs dat deze noodzakelijk en onmisbaar zijn.

Het aanmeldingsformulier om lid te worden, vindt u [hier].

U kunt ook een e-mail sturen naar: [secretaris@vvdm.net]

“Er gaat in het hart van Vaassen niets boven Daams’ Molen”