Actueel

De volgende punten verdienen nu even wat extra aandacht:


De Hollandsche Molen bestaat 100 jaar.

In 2023 is het 100 jaar geleden dat de vereniging [ De Hollandsche Molen ] is opgericht.
Ter ere van dit jubileum worden in 2023 diverse activiteiten georganiseerd.

Deze [ brochure ] geeft een overzicht van deze geplande activiteiten en wat aanvullende informatie.


Gelderse Molendag.

Op 26 november 2022 wordt de Gelderse Molendag georganiseerd.
Op deze dag  wordt extra aandacht gegeven aan het Jaar van de Molenaar dat is uitgeroepen n.a.v. het 150 jaar bestaan van het [ Gilde van Vrijwillige Molenaars ].

Zie voor meer informatie het [ nieuwsbericht ] over deze dag.


Corona-pandemie.

Vanwege de corona-pandemie was sinds zondag 15 maart 2020 een aantal beperkingen van kracht.
Inmiddels is de impact van het corona-virus op de volksgezondheid dusdanig afgenomen dat er van overheidswege geen beperkingen meer van kracht zijn.

Als mensen zichzelf een aantal beperkingen opleggen worden die uiteraard gerespecteerd.
Indien u klachten hebt die op een corona-besmetting lijken is het advies: Blijft u a.u.b. thuis om anderen niet te besmetten.

U kunt de molen ook virtueel bezoeken. Klik daarvoor op deze [ link ].

Bij de [ agenda ] ziet u wat er onder normale omstandigheden op en bij de molen te beleven is.


Dashbord

Voor het Dashbord klik op:   .

De overige grafieken vind je op STACK. Klik op:   .


Brief i.k.v. geschil met Koffie- en Theehuys

Enige tijd worden, m.n. op social media, berichten verstuurd over een meningsverschil over de situatie op Daams’ Molen.
Deze berichten geven een eenzijdig beeld op de zaak, waardoor er misverstanden kunnen ontstaan.

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen heeft gemeend e.e.a. te corrigeren en heeft daarom een brief naar haar leden en sponsoren gestuurd.

Via de volgende link kunt u de inhoud van die [ brief ] lezen.

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen.