Actueel

De volgende punten verdienen nu even wat extra aandacht:


Corona-pandemie.

Vanwege de corona-pandemie was sinds zondag 15 maart 2020 een aantal beperkingen van kracht.
Inmiddels is de impact van het corona-virus op de volksgezondheid dusdanig afgenomen dat er van overheidswege geen beperkingen meer van kracht zijn.

Als mensen zichzelf een aantal beperkingen opleggen worden die uiteraard gerespecteerd.
Indien u klachten hebt die op een corona-besmetting lijken is het advies: Blijft u a.u.b. thuis om anderen niet te besmetten.

U kunt de molen ook virtueel bezoeken. Klik daarvoor op deze [link].

Bij de [agenda] ziet u wat er onder normale omstandigheden op en bij de molen te beleven is.

 


Dashbord

Voor het Dashbord klik op:   .

De overige grafieken vind je op STACK. Klik op:   .