Actueel

De volgende punten verdienen nu even wat extra aandacht:


De Hollandsche Molen bestaat 100 jaar.

In 2023 is het 100 jaar geleden dat de vereniging [ De Hollandsche Molen ] is opgericht.
Ter ere van dit jubileum worden in 2023 diverse activiteiten georganiseerd.

Deze [ brochure ] geeft een overzicht van deze geplande activiteiten en wat aanvullende informatie.


Dashbord

Voor het Dashbord klik op:   .

De overige grafieken vind je op STACK. Klik op:   .


Brief i.k.v. geschil met Koffie- en Theehuys

Enige tijd worden, m.n. op social media, berichten verstuurd over een meningsverschil over de situatie op Daams’ Molen.
Deze berichten geven een eenzijdig beeld op de zaak, waardoor er misverstanden kunnen ontstaan.

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen heeft gemeend e.e.a. te corrigeren en heeft daarom een brief naar haar leden en sponsoren gestuurd.

Via de volgende link kunt u de inhoud van die [ brief ] lezen.

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen.