Ik word lid

Zeer gewaardeerde vriend(in),

Als u de doelstelling van Vereniging Vrienden van Daams’ Molen onderschrijft kunt u ons helpen door lid te worden van de vereniging.
Hierdoor draagt u er mede aan bij dat Daams’ Molen blijft bestaan en draaien.

         “Er gaat in het hart van Vaassen niets boven Daams’ Molen”

Daarom zijn wij erg blij als u zich wilt aanmelden als lid van onze vereniging.

Dat aanmelden kan:
Via de post:
– door het aanmeldingsformulier te downloaden – d.m.v. deze link – dat invullen, ondertekenen en opsturen.

Online:
Sneller en beter kunt u zich aanmelden door het invullen en opsturen van onderstaand formulier.
U bent dan in eerste instantie een aspirant lid van de vereniging “Vrienden van Daams’ Molen”.

Door daarna € 0,01 over te maken naar:

          Ver. Vrienden van Daams’ Molen
          IBAN:          NL95 RABO 0364 4961 18
          BIC-code:   RABONL2U
          o.v.v.:          definitief lid worden

wordt uw aanmelding definitief en geeft u tot wederopzegging *) volmacht voor automatische incasso van het toegezegde bedrag, tenzij u hebt aangegeven geen automatische incasso te wensen. Dat laatste vinden wij jammer. Wij moeten u dan jaarlijks een nota aanbieden en dat vergt veel extra werk en kosten.

*)   Het lidmaatschap en de volmacht kunt u beëindigen door € 0,99 over te maken naar de hiervoor genoemde bankrekening o.v.v.: “beëindigen lidmaatschap”.   

Dank voor uw aanmelding en tot ziens op de bijeenkomsten van de vereniging.

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen.

 

    Aanhef

    Dhr.Mevr.

    Automatische Incasso *)

    WELGEEN

    Rubrieken met een *) zijn verplicht.