ANBI-VvDM

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen is een ANBI-instellingen.
Eén van de voorwaarden van zo’n instelling is jaarlijks specifieke gegevens te publiceren.

[ Klik hier ] voor de gegevens per kalenderjaar.

N.B.
Wegens bijzondere omstandigheden kon de jaarrekening van 2022 nog niet worden vastgesteld.