Herziene brief van Ver. Vrienden van Daams’ Molen i.h.k.v. Koffie- en Theehuys

Geachte leden van de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen en Sponsoren,

Zoals u weet bestaat al geruime tijd een onenigheid tussen de Stichting Vaassens Molen en de uitbater van het Koffie- en Theehuys De Korenmolen.

Een mediationtraject was al vrij snel gestrand, waardoor op 5 juni j.l. het geschil voor de kantonrechter in Apeldoorn is geweest.

Een onderdeel van de uitspraak van de rechter was dat de brief die eerder naar u is gestuurd gerectificeerd moest worden daar waar feiten enigszins gekleurd of onjuist zouden zijn weergegeven.

De Stichting en de Vereniging hebben die brief grondig geanalyseerd en deze daar waar onduidelijkheden en fouten aanwezig waren aangepast. Tevens is deze brief aangepast naar de actuele situatie en recente voorvallen in relatie Stichting en uitbater.

U hebt deze brief reeds via de post of anderszins ontvangen.

Via de volgende link kunt u de inhoud van die [ brief ] lezen.

 

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen.