Draaimarathon-oud

In 2020 is het 30 jaar geleden dat Daams’ Molen is gereconstrueerd en maalvaardig is opgeleverd.
Ter gelegenheid van dit feit wil het molenteam 30 uur aan één stuk draaien in een “draaimarathon”.
Aan deze marathon is een wedstrijd gekoppeld, waarin men het totaal aantal omwentelingen van de wieken gedurende deze 30 uur kan schatten.
Even voor de duidelijkheid: Gedurende één omwenteling komen dus vier wieken voorbij.
De molenaars laten de molen draaien, zoals ze dat onder normale omstandigheden ook zouden doen. Er wordt dus niet gestreefd naar een maximum o.i.d. Als er geheel geen wind is, of de weersomstandigheden te slecht om te kunnen draaien, staat de molen dus (een tijd) stil. Er kunnen ook technische redenen zijn om de draaimarathon te onderbreken of af te breken.
De marathon start vrijdag 3 juli om 09:00 uur en gaat door tot zaterdag 15:00 uur. Als de molen eerder stil komt te staan is de eindstand van dat moment bepalend voor de “wedstrijd”. De einduitslag wordt in alle omstandigheden op zaterdag om 15:00 uur bekend gemaakt.

TIP: Elders op deze website staat een aantal grafieken met “draaigegevens“. Dat kan mogelijk helpen om een betere inschatting te maken. Wel goed de cijfers interpreteren.

Gedurende de marathon wordt op of bij de molen ieder uur de stand weergegeven, zodat men buiten de molen kan zien of een gedane schatting in de buurt komt van de eindstand.

D.m.v. onderstaand formulier kunt u uw schatting doorgeven. Per opgegeven telefoonnummer wordt de laatste schatting (met de laatste datum) als de gewenste schatting gezien. De overige worden als “niet ontvangen” beschouwd. Als u een eerder gedane schatting wilt wijzigen, geeft u een nieuwe schatting op.
Er zijn drie leuke prijzen te winnen voor degenen die het dichts bij de eindstand zitten. Bij een gelijke voorspelling wint degene met de eerste inschrijfdatum.
De schatting, die alleen d.m.v. onderstaand formulier opgegeven kan worden, moet vóór 1 juli 2020 verzonden zijn.

Mensen die direct of indirect bij Daams’ Molen zijn betrokken, vallen buiten de prijzen.Geef het verwachte aantal omwentelingen na 30 uur draaien op:

    >>> Naar “jubilea-pagina“. <<<