De molen

Daams’ Molen Vaassen

Daams molen Website

Locatie:   Jan Mulderstraat 18, 8171 CD Vaassen
Google-Maps Pluscode: 7XQC+87 Vaassen

Technische gegevens van de molen

Type: 8-kante stellingmolen
Functie: Korenmolen
Inrichting: 1 koppel kunststenen; maalvaardig op vrijwillige basis
Vlucht: 22,40 m.
Wieksysteem: Oud-Hollands
Binnenroede: 22,40 m., gelast staal, doorboord, fabr. Derckx nummer 629, bouwjaar 1989
Buitenroede: 22,40 m., gelast staal, doorboord, fabr. Derckx nummer 630, bouwjaar 1989
As: Gietijzer, doorboord, fabr. Gieterij Hardinxveld, nummer 0031, bouwjaar 1989, lengte 4,82 m, model Coppes
Doorboring: Roeden en as zijn op voorhand doorboord voor eventuele “Ten Have kleppen”
Vang: Stalen bandvang, wipstok, kneppel en pal
Bovenwiel of aswiel: 56 kammen
Overige molen- of aandrijfwielen: Bonkelaar:   30 kammen
Spoorwiel:   88 kammen
Steenschijf: 28 staven
Overbrengingsverhouding: 1:5,87
Stellinghoogte: 11 m.
Kruiwerk: Engels kruiwerk, kruihaspel
Maalstenen: – Diameter 1,40 m. (16-der)
– Fabr. Heinrich van Hees, Geldern (nu: Hans Titulaer, Plasmolen), 25-10-1989
– Kunststeen met zachte uitslag, pandscherpsel, 16 concentrische zwaaipanden met 1 hoofdkerf en 2 nevenkerven (tarwesteen)
Luiwerk: Sleepluiwerk en afschietwerk
Molenmakers: Fa. Groot-Roesink, Voorst (1989-1990)
  Fa. Groot-Wesseldijk, Lochem (2012-heden)

NB
Nodigen deze specificaties je uit om een keer een dag mee te draaien, bijvoorbeeld t.b.v je opleiding, neem dan even contact met ons op [ zie hier ].

Flyers:                

Geschiedenis

De oorspronkelijke molen is in 1870 gebouwd. Daarna was de molen tot 1934 bij een veevoederbedrijf als windkorenmolen in gebruik. In dat jaar werd de molen onttakeld. In de overgebleven romp, ingericht met een silo, mengketel, elevator, stortkelder, koekenbreker en hamermolen, werd sindsdien alleen nog elektrisch gemalen. Op deze manier is de molen tot ± 1965 in gebruik geweest.

Daarna diende de molen alleen als opslagsilo. Rond 1985 waren er plannen om molenromp en onderachtkant te slopen. Zover kwam het niet. De al bestaande stichting ‘Op eigen wieken’ werd omgevormd tot de ‘Stichting Vaassens Molen’ met het doel de molen weer maalvaardig te maken.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze periode [ klik hier ].

De reconstructie begon in 1989 en op Nationale Molendag 1990 draaide de molen weer in volle glorie als windkorenmolen.
Het herstel was zeer ingrijpend en kwam grotendeels neer op herbouw. Zo bleek het oude achtkant erg slecht en moest geheel worden vernieuwd. Het werk werd toen uitgevoerd door molenmaker Groot Roessink uit Voorst en aannemersbedrijf  Van Laar uit Vaassen voor wat betreft onderbouw, eerste zolder en stelling.

Bij de herbouw is de oorspronkelijke opzet nogal gewijzigd. Voorheen lagen de maalstenen op de stellingzolder (niet ongebruikelijk in deze regio), thans een zolder hoger. Ook was de molen vroeger niet met riet gedekt, maar met hout en dakleer.

Vanaf 2008 was de molen volop in discussie, dit vanwege plannen om de dorpskern deels te renoveren en van nieuwbouw te voorzien. Als consequentie wilde men, vanwege de te verwachten verminderde windvang, de molen verhogen. Hierover bleken de meningen ernstig verdeeld. Uiteindelijk werd toch tot verhoging besloten.
In maart 2012 is hiermee begonnen. Allereerst is het bovengrondse deel van de molen ca. 30 meter verplaatst, naar de overkant van de straat. Vervolgens is op de eigenlijke plaats een nieuwe fundering met kelder gemaakt.
Op 8 mei 2012 werd de molen weer boven de fundering gebracht en verhoogd.
Op 7 september 2012 werd de verhoogde en weer geheel maalvaardige molen officieel in gebruik genomen.

Over de bestemming van de nieuwe begane grond zijn wat ideeën gepasseerd. Zo heeft er een tijdje het VVV-kantoor in gezeten.
Vanaf 1 april 2014 is daar het Koffie- en Theehuys De Korenmolen in gevestigd. Met o.a. weer een kleine VVV-afdeling.
Voor meer informatie hierover: zie de link bij “Diverse Links”.

 

Wat jaartallen op een rijtje

1870      Molen is gebouwd door Derk Poll Jonker.
1883      Molen wordt gekocht door Herman Daams.
1898      Molen verkocht aan Evert Rosman.
1907      Willem van Loo wordt eigenaar.
1909      Petroleummotor (20 PK) ondersteunt het maalproces.
1915      Carel de Rooij wordt eigenaar na faillissement.
1930      Er werd een zware elektromotor (30 PK) bijgeplaatst.
1934      Wieken en kap worden verwijderd. In de overgebleven romp en onderachtkant wordt het malen elektrisch voortgezet.
1938      Uitbreiding met twee elektromotoren van 4 PK en één van 2,5 PK.
1947      Hendrik de Rooij neemt molen over en begint een veevoederbedrijf.
1965      Het bedrijf in de molen wordt overgeplaatst naar ander bedrijfsgebouw. Het verval gaat nu snel.
1975      Oprichting Stichting “Op eigen wieken” en bestemmingsplan gewijzigd in “molen-bestemming”.
     Dit voorkomt sloop.
1985      Molen is zover vervallen dat er iets moet gebeuren.
     De gemeente wil hem slopen.
     De stichting, omgevormd tot “Stichting Vaassens Molen”, heeft als doel: restaureren.
1989      Start reconstructie.
1990      Op Nationale Molendag, 12 mei, is de molen weer draaivaardig.
2012      De molen wordt 4,90 meter opgehoogd vanwege de biotoop en op 7 september opnieuw in gebruik genomen.
2014      Opening Koffie- en Theehuys “De Korenmolen” op 1 april.