Mevr. Veldhuis overleden

Dinsdag 10 mei j.l. is mevrouw Veldhuis overleden. Zij is de moeder van Eric Veldhuis, de uitbater van het Koffie- en Theehuys onderin de molen.

Als blijk van medeleven met de familie en respect voor de overledene staat de molen gedurende de rustperioden in de rouwstand tot haar uitvaart op maandag 16 mei.

De rouwstand is element van de [ molentaal ].

Het molenteam wenst de familie alle sterkte toe met dit verlies.

 

Nieuwe MIO (Molenaar in Opleiding) bij Daams’ Molen

Zaterdag 30 april was Channa van Harmelen op Daams’ Molen voor een eerste kennismaking met de molen en het molenteam. Zij was zo enthousiast dat ze zich direct als MIO heeft aangesloten bij het team en ook bij het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Hierdoor kan ze direct gebruik maken van de faciliteiten van het Gilde.

Daams’ Molen kwam op haar spoor op een voorlichtingsdag bij de Wenumse Watermolen, waar vrijwilligers werden gezocht voor de watermolen. Het team van Daams’ Molen heeft daarbij geholpen, met o.a. een presentatie van Dirk Brouwer. Hij opperde daarin ook de mogelijkheid om naar Vaassen te komen als daar belangstelling voor bestond. Channa heeft daar toen direct al op gereageerd.

Het molenteam is heel blij met haar komst. Door haar komt er weer wat jong bloed in het team en mogelijk een vrouwelijke kijk op het geheel. Daarnaast is het voor het team weer een opfrisbeurt van de molenkennis en die over te dragen en daarmee bij te dragen aan uitbreiding van het nationale molenaarsbestand.

 

Channa, welkom bij Daams’ Molen. Wij hopen onze liefhebberij voor de molen op je over te kunnen dragen.

Namens alle betrokkenen bij Daams’ Molen: De Stichting Vaassens Molen, de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen en het molenteam.

Getuigschrift voor Ramon en Jurre

Getuigschrift Vrijwillig Molenaar voor Ramon en Jurre.

Zaterdag 23 april j.l., op de landelijke vergadering van de Vereniging De Hollandsche Molen, hebben Ramon Kroes en Jurre Riphagen hun Getuigschrift Vrijwillig Molenaar ontvangen. Zij kregen dit omdat zij op 17 juni 2021 zijn geslaagd voor hun landelijk examen op de molen D’ Olde Zwarver in Kampen, afgenomen door De Hollandsche Molen. Een halfjaar eerder, op 28 november 2020, waren zij al geslaagd voor het provinciale toelatingsexamen, afgenomen door het Gilde van Vrijwillig Molenaars.

Dat het allemaal wat langer heeft geduurd komt enerzijds door de corona-pandemie, die de agenda’s wat ontregelde, en anderzijds door de frequentie van het aantal examens, toen nog maar 2x per jaar en inmiddels 4x per jaar en het feit dat De Hollandsche Molen 1x per jaar in april een landelijke vergadering heeft waar de uitreiking plaatsvindt.

Ook dit jaar heeft Nederland er weer 80 gediplomeerde molenaars bij. Tevens werden op deze dag drie mensen geëerd met een Certificaat van Verdienste en vier anderen kregen een Oorkonde voor Vernuft en Volharding.

De dag begon met een ALV van De Hollandsche Molen, waarin de gebruikelijke verenigingsdocumenten werden gepresenteerd en besproken.

Het middagprogramma stond in het teken van het afscheid van Leo Endedijk als bestuurslid van de vereniging. Hij is daar 37 jaar in dienst geweest, waaronder vele jaren als directeur. Die taak heeft hij vijf jaar geleden overgedragen aan Nicole Bakker.

Dat middagprogramma bestond o.a. uit:

 • Het voorleggen van een drietal stellingen aan een panel van drie leden, w.o. Ramon. Kort samengevat gingen die stellingen over:
  • Het vertegenwoordigen van jongeren in molenbesturen
  • Molens toegankelijk maken voor mindervaliden
  • Molens onder de aandacht brengen bij “nieuwe Nederlanders”
 • Een korte film met herinneringen aan Leo
 • Een terugblik op de jeugd van Leo door een broer
 • Een poppenspel waarin al het voorgaande op de hak werd genomen
 • Een terugblik en een dankwoord door Leo

De dag werd afgesloten met een drankje.

Al met al een geslaagde dag.

Nog een paar foto’s van de dag zijn hier () te vinden:

Landelijke draaiactie

Zaterdag 9 april deelname Daams’ Molen aan landelijke draaiactie

Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige Molenaars het 50 jarig jubileum en 2022 is daarom uitgeroepen tot Jaar van de Molenaar!

Het Gilde richt zich op de opleiding van molenaars en functioneert tevens als  belangenvereniging voor haar leden.  Nu, 50 jaar later, is het Gilde een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en  donateurs. Deze leden zijn allen actief op één van de nog ongeveer 1200 in bedrijf zijnde historische molens in ons land. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het “Ambacht van Molenaar” als immaterieel erfgoed.

Als onderdeel van de viering van Het Jaar van de Molenaar wordt een recordpoging  gedaan om alle draaivaardige molens in de 11 molenprovincies in  Nederland tegelijk te laten draaien. Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het ambacht van molenaar te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven zodat de molens ook in de toekomst kunnen blijven draaien.

De recordpoging vindt plaats op zaterdag, 9 april van 11:00-12:00 uur.

Ook Daams’ Molen in Vaassen neemt deel aan deze landelijke actie. De molen zal worden versierd met vlaggetjes en met veel enthousiasme staan onze Vaassense molenaars klaar om de wieken zoveel mogelijk omwentelingen te laten maken. Ofschoon het aantal omwentelingen niet maatgevend is, hopen we natuurlijk op een mooi resultaat.”

Iedereen is op deze dag welkom op de draaiende molen, waar onze molenaars bezoekers rond zullen leiden en uitleg geven over de werking van de molen.


Resultaat (opgave 11 april):

In totaal hebben er 841 molens gedraaid. Een heel mooi resultaat.

Hier vindt u de gedetailleerde berichtgeving van het [ Gilde ].

Opening Jaar vd Molenaar

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden heeft op zaterdagmiddag 15 januari het Jaar van de Molenaar geopend ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Aanvankelijk was er een grote feestelijke jubileumviering gepland in het Zaans Museum maar helaas is dat gezien de omstandigheden niet mogelijk. Het Gilde is H.K.H Prinses Beatrix zeer erkentelijk dat ze met inachtneming van alle regels met een zeer klein gezelschap op molen het Jonge Schaap te Zaanse Schans, het beeldmerk van het Jaar van de Molenaar heeft onthuld. En daarmee het startschot heeft gegeven voor een jaar met veel aandacht voor het ambacht van molenaar.

Behalve prinses Beatrix waren dat Erik Kopp, voorzitter van het Gilde, Peet Wessels, de PR en Communicatie medewerker van het Gilde en onze Ramon Kroes als vertegenwoordiging van de molenaars en in het bijzonder de jonge molenaars. Wij zijn natuurlijk bijzonder trots dat een van onze jonge molenaars zo’n prominente plaats in mocht nemen.

In het jubileumjaar staat de opleiding tot molenaar centraal om hiermee extra aandacht te vragen voor het ambacht van molenaar. Zo hopen we een nieuwe instroom van vrijwilligers te werven en daarmee ons cultureel erfgoed voor de toekomst te beschermen en te behouden.

In dit jubileumjaar zijn er diverse landelijke evenementen. Naast de officiële opening door H.K.H Prinses Beatrix is o.a een recordpoging om op 9 april zoveel molens tegelijkertijd te laten draaien, zeker spraakmakend. 

In navolging van de landelijke activiteiten zullen alle afdelingen van het Gilde streekgebonden molen activiteiten organiseren. Iedere maand zal een van de elf afdelingen van het Gilde in de provincies activiteiten organiseren zodat we een heel jaar lang onze molenaars bekendheid geven.

Bijgevoegde foto’s een impressie van de sobere omgeving met daarin de vier hoofdrolspelers.

Meer foto’s van die speciale dag vindt u [hier].

De opening, al dan niet in “online vorm” is [hier] te vinden. 

Jaar van de Molenaar

 

Eindstanden 2021

Op 31 december 2021 heeft Daams’ Molen de volgende eindstanden bereikt over geheel 2021:

Aantal omwentelingen:    202.616
Aantal draaidagen:                   102
Gemiddeld per draaidag:     1.986

Aantal bezoekers:                   1.162

Stand hoofdteller:             777.035

De hoofdteller gaat maximaal tot 999.999, en heeft die stand al 2x bereikt.
In de beginjaren gaf de teller wat problemen, zodat het werkelijke aantal omwentelingen sinds 1990 hoger ligt. Door het cumuleren van de jaar-omwentelingen was het totaal aantal omwentelingen op 31 december 2021: 2.897.621. Dus over 102.379 omwentelingen passeren we de 3 miljoen. Dat is over ongeveer een half jaar. De hoofdteller staat dan op: 879.414 omwentelingen.