Herma de Rooij overleden

Van Ronald Groothedde bericht ontvangen dat op 8 oktober Hermina (Herma) van Arkel – de Rooij op 73 jarige leeftijd is overleden.  Zij was een tante van Ronald.

Herma was de op één na jongste dochter van Hendrik de Rooij. De laatste beroeps-molenaar op wat nu Daams’ Molen heet.

Op haar rouwkaart werd de molen van de Rooij (Daams’ Molen) afgebeeld.

Van 12 tot 14 oktober staat Daams’ Molen in de rouw.

Herziene brief van Ver. Vrienden van Daams’ Molen i.h.k.v. Koffie- en Theehuys

Geachte leden van de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen en Sponsoren,

Zoals u weet bestaat al geruime tijd een onenigheid tussen de Stichting Vaassens Molen en de uitbater van het Koffie- en Theehuys De Korenmolen.

Een mediationtraject was al vrij snel gestrand, waardoor op 5 juni j.l. het geschil voor de kantonrechter in Apeldoorn is geweest.

Een onderdeel van de uitspraak van de rechter was dat de brief die eerder naar u is gestuurd gerectificeerd moest worden daar waar feiten enigszins gekleurd of onjuist zouden zijn weergegeven.

De Stichting en de Vereniging hebben die brief grondig geanalyseerd en deze daar waar onduidelijkheden en fouten aanwezig waren aangepast. Tevens is deze brief aangepast naar de actuele situatie en recente voorvallen in relatie Stichting en uitbater.

U hebt deze brief reeds via de post of anderszins ontvangen.

Via de volgende link kunt u de inhoud van die [ brief ] lezen.

 

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen.

Molen aan de ketting (persbericht)

Daams’ Molen ligt aan de ketting

Bij veel inwoners is bekend dat de relatie tussen eigenaar van de molen, ‘Stichting Vaassens molen’ en de huurder van de koffie- en theeschenkerij al een tijd niet goed loopt. Dit heeft zelfs tot een rechtszaak geleid die onder andere ging over het moeten stoppen van het opladen van elektrische scooters in onze Vaassense monumentale molen. De samenwerking is echter nu tot een volgend dieptepunt gekomen. De huurder van het horecagedeelte, dat wordt aangemerkt en verhuurd als ondergeschikte horeca binnen de molen, als niet-zelfstandig onderdeel van de toeristische en recreatieve doeleinden van de molen, heeft de molen voor het molenaarsteam en de bezoekers van de molen aan de ketting gelegd. Als stichting Vaassens Molen en de Vereniging vrienden van Daams’ Molen zijn wij trots op onze Vaassense molen, en zetten wij ons daar graag vrijwillig voor in. Zo zijn wij ook trots op ons, in de afgelopen jaren gegroeide molenaarsteam, die als vrijwilligers zich volledig inzetten voor onze Vaassense molen. Zij laten de molen draaien, leiden bezoekers rond en voeren heel veel onderhoud aan de molen uit.

Bij aankomst van de molenaars afgelopen woensdag, één van hun reguliere draaidagen op de molen, troffen zij na het openen met hun sleutel van de buitendeuren een bordje aan met daarbij een ketting met hangslot op de toegangsdeur met de volgende tekst;Beste, u heeft geen toestemming dit bedrijf in afwezigheid van de eigenaar Veldhuis te betreden. Dit staat gelijk aan inbraak er wordt aangifte gedaan!.
Wij ervaren dat de huurder van het horecagedeelte (die uiteraard geen eigenaar van de molen is) tot ongenoegen van molenaars en bestuur de afgelopen jaren in steeds toenemende mate tracht te bepalen wat er wel en niet in en om de molen mag en kan plaatsvinden. De huurder heeft nu dus zelfs de molen letterlijk aan de ketting gelegd. Een betreurenswaardig dieptepunt. Wij kunnen helaas niets anders concluderen dat onze Vaassense molen is gekaapt. Het werk van de molenaars en het bezichtigen van de molen, op zelfstandige wijze, wordt hiermee door de huurder van het horecadeel onmogelijk gemaakt, maar wij blijven ons als besturen inzetten om deze situatie te veranderen.

Ook blijven wij ons inzetten voor ons molenaarskorps dat het momenteel zeer moeilijk heeft in relatie tot de huurder. Waarbij ons hoofddoel is dat ‘onze’ Daams’ Molen kan blijven worden bezichtigd op momenten waarop de molenaars zonder belemmering hun vak kunnen blijven uitoefenen en ’onze’ Vaassense molen kan blijven draaien.

Stichting Vaassens Molen
Vereniging Vrienden van Daams’ Molen

E. (Evert) Huernink sr. overleden

Evert Huernink: Een Vaassens boegbeeld is heengegaan. Daarom staat voor hem de molen in de rouw.

Op de leeftijd van 86 jaar heeft Vaassen afscheid moeten nemen van Evert Huernink. Een trots Vaassenaar die naast zijn levenswerk, de fietsenwinkel op de hoek van de Julianalaan, heel veel heeft betekend voor ons dorp. Om alle activiteiten waaraan Evert in zijn gelukkig lange leven heeft meegewerkt, of om alle bestuursfuncties die hij tijdens zijn leven heeft uitgevoerd te noemen, is bijna onmogelijk. Toch noemen wij hier een aantal activiteiten waar hij vele jaren aan heeft bijgedragen of waar hij ongelofelijk veel tijd en energie in heeft gestoken.

Lang was de brandweer voor hem zijn tweede leven waarbij hij ook jaren brandweercommandant is geweest van het Vaassense Corps. Daarnaast was hij actief, ook op bestuurlijk niveau, binnen de Ondernemersvereniging Vaassen en was hij trekker van de Vaassen Reünie. Hij verzorgde samen met zijn medebestuurders ieder jaar dat de Huzarenbeker werd overhandigd aan de Vaassense uitblinkers op sportief niveau van dat jaar. Ook de Vaassense IJsbaan, aan de overkant van zijn winkel, was de plek waar hij, zodra het maar een paar graden vroor, te vinden was. En mede dankzij zijn inzet heeft Vaassen nog steeds een IJsvereniging met vele leden om trots op te zijn.

Ook zijn passie voor motoren en brommers heeft hij tot zijn laatste adem kunnen uitvoeren, en hij kon er vooral ook van genieten. Tot voor een paar weken geleden was hij nog te vinden bij zijn vrienden van de Spartamotorclub waar hij ontelbare mooie ritten voor heeft georganiseerd. Ook was Evert veel te vinden langs de verschillende Vaassense voetbalvelden, waar hij ook graag een praatje maakte met diegenen die naast hem aan de lijn stonden.

Zoals al aangegeven is het onmogelijk om alles te benoemen waar hij zich voor heeft ingezet, en zijn wij vast nog een aantal organisaties of evenementen vergeten, maar tot slot benoemen wij toch, één van de activiteiten waar zijn inzet en passie het grootst was. Namelijk de Vaassense Kerstmarkt die hij groot heeft gemaakt en landelijk op de kaart heeft weten te zetten, en die dit jaar al voor de 34e keer zal plaatsvinden.

Tevens was Evert trots lid in de orde van Oranje Nassau, die hij in 2012 kreeg opgespeld voor zijn onuitputtelijke inzet voor ons mooie dorp Vaassen. En ook al is dit boegbeeld heengegaan, in de kasteeltuin van Kasteel de Cannenburch staat ‘zijn’ boom. ‘Zijn’ boom als dank voor zijn inzet. ‘Zijn’ boom voor zijn vele werk. Die boom zal verder groeien en blijft nog vele jaren staan, maar een Vaassens boegbeeld is heengegaan.

Namens alle Vaassenaren: Evert bedankt

Andries Higler overleden

Zondag 5 maart 2023 is molenaar Andries Higler overleden op 79-jarige leeftijd.

Sinds januari 2015 was Andries betrokken als molenaar bij Daams’ Molen. Aanvankelijk met het doel om minimaal één molenaar op te leiden tot gediplomeerd Vrijwillig Molenaar. Maar dat werden er in eerste instantie drie. Later kwamen er nog twee jeugdigen bij, zodat het totale bestand op vijf nieuwe gediplomeerde molenaars kwam.

Omdat er vanaf het begin een heel goede klik was tussen de lokale molenaars en Andries, wilde Andries graag deel uitmaken van het Vaassense team. En dat is hij tot aan zijn dood gebleven.

Het hele verhaal over de molen-carrière van Andries kun je [ hier ] nalezen. Dit is zijn [ rouwkaart ].

Andries,
ontzettend bedankt voor je inzet en hulp om Daams’ Molen weer op de kaart te zetten en je vriendschap.

Frits Vorderman overleden

Op 11 januari is Frederik (Frits) Vorderman overleden op een leeftijd van bijna 103 jaar. Op Daams’ Molen werd hij “ome Frits” genoemd, omdat hij een oud-oom was van gast-molenaar Ronald Groothedde. Ronald, die molenaar in Mierlo is, combineerde altijd een bezoek aan Daams’ Molen met een bezoek aan zijn familie, w.o. ome Frits.

Ome Frits is zijn leven lang molenaar geweest op de korenmolen van Wenum-Wiesel en echt een molenaar van de “oude stempel”. Hij had in het begin weinig vertrouwen in de “vrijwillige molenaar”. Dat is later wat bijgedraaid.

Met zijn overlijden is er weer een markante molenaar minder.

Voor deze buurman staat Daams’ Molen uiteraard in de rouw.

Eindstanden 2022

Op 31 december 2022 heeft Daams’ Molen de volgende eindstanden bereikt over geheel 2022:

Aantal omwentelingen:    213.528
Aantal draaidagen:                   104
Gemiddeld per draaidag:     2.053

Aantal bezoekers:                   1.733

Stand hoofdteller:             990.563

De hoofdteller gaat maximaal tot 999.999, en heeft die stand al 2x bereikt.
In de beginjaren gaf de teller wat problemen, zodat het werkelijke aantal omwentelingen sinds 1990 hoger ligt. Door het cumuleren van de jaar-omwentelingen was het totaal aantal omwentelingen op 31 december 2022: 3.108.800.