2022

Onderwerpen:

 1. Beste wensen van het molenteam
 2. Eindstanden 2021
 3. Opening Jaar van de Molenaar
 4. Landelijke draaiaktie
 5. Getuigschrift voor Ramon en Jurre
 6. Nieuwe MIO bij Daams’ Molen
 7. Mevr. Veldhuis overleden
 8. 3.000.000e omwenteling
 9. Weer een Gouden bruidspaar
 10. Brief Vrienden Daams’ Molen i.k.v. Koffie- en Theehuys
 11. Brandweeroefening in de molen
 12. Geslaagd(en)
 13. Ria Higler overleden
 14. Provinciaal examen
 15. Geslaagd voor provinciaal examen
 16. Paul Schippers overleden
 17. Geldersche Molendag
 18. MIO’s geslaagd voor landelijk

 


2022


 

(1 januari 2022)

Het molenteam wenst u het allerbeste toe voor 2022

Om deze wens uit te dragen hing vanaf 22 december 2021 dit spandoek aan de molen:

namens alle betrokkenen bij Daams’ Molen, t.w.:

Stichting Vaassens Molen, Vereniging Vrienden van Daams’ Molen, en de molenaars en gidsen.


 

(1 januari 2022)

Eindstanden 2021

Op 31 december 2021 heeft Daams’ Molen de volgende eindstanden bereikt over geheel 2021:

Aantal omwentelingen:    202.616
Aantal draaidagen:                   102
Gemiddeld per draaidag:     1.986

Aantal bezoekers:                   1.162

Stand hoofdteller:             777.035

De hoofdteller gaat maximaal tot 999.999, en heeft die stand al 2x bereikt. In de beginjaren gaf de teller wat problemen, zodat het werkelijke aantal omwentelingen sinds 1990 hoger ligt. Door het cumuleren van de jaar-omwentelingen was het totaal aantal omwentelingen op 31 december 2021: 2.897.621. Dus over 102.379 omwentelingen passeren we de 3 miljoen. Dat is over ongeveer een half jaar. De hoofdteller staat dan op: 879.414 omwentelingen.


 

(15 januari 2022)

Opening jaar van de Molenaar

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden heeft op zaterdagmiddag 15 januari het Jaar van de Molenaar geopend ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Aanvankelijk was er een grote feestelijke jubileumviering gepland in het Zaans Museum maar helaas is dat gezien de omstandigheden niet mogelijk. Het Gilde is H.K.H Prinses Beatrix zeer erkentelijk dat ze met inachtneming van alle regels met een zeer klein gezelschap op molen het Jonge Schaap te Zaanse Schans, het beeldmerk van het Jaar van de Molenaar heeft onthuld. En daarmee het startschot heeft gegeven voor een jaar met veel aandacht voor het ambacht van molenaar
.

Behalve prinses Beatrix waren dat Erik Kopp, voorzitter van het Gilde, Peet Wessels, de PR en Communicatie medewerker van het Gilde en onze Ramon Kroes als vertegenwoordiging van de molenaars en in het bijzonder de jonge molenaars.
Wij zijn natuurlijk bijzonder trots dat een van onze jonge molenaars zo’n prominente plaats in mocht nemen.

In het jubileumjaar staat de opleiding tot molenaar centraal om hiermee extra aandacht te vragen voor het ambacht van molenaar. Zo hopen we een nieuwe instroom van vrijwilligers te werven en daarmee ons cultureel erfgoed voor de toekomst te beschermen en te behouden.

In dit jubileumjaar zijn er diverse landelijke evenementen. Naast de officiële opening door H.K.H Prinses Beatrix is o.a een recordpoging om op 9 april zoveel molens tegelijkertijd te laten draaien, zeker spraakmakend. 

In navolging van de landelijke activiteiten zullen alle afdelingen van het Gilde streekgebonden molen activiteiten organiseren. Iedere maand zal een van de elf afdelingen van het Gilde in de provincies activiteiten organiseren zodat we een heel jaar lang onze molenaars bekendheid geven.

Bijgevoegde foto’s een impressie van de sobere omgeving met daarin de vier hoofdrolspelers.

Meer foto’s van die speciale dag vindt u [ hier ].

De opening, al dan niet in “online vorm” is [ hier ] te vinden.

Jaar van de Molenaar


 

(4 april 2022)

Landelijke draaiactie

Zaterdag 9 april deelname Daams’ Molen aan landelijke draaiactie

Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige Molenaars het 50 jarig jubileum en 2022 is daarom uitgeroepen tot Jaar van de Molenaar!

Het Gilde richt zich op de opleiding van molenaars en functioneert tevens als  belangenvereniging voor haar leden.  Nu, 50 jaar later, is het Gilde een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en  donateurs. Deze leden zijn allen actief op één van de nog ongeveer 1200 in bedrijf zijnde historische molens in ons land. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het “Ambacht van Molenaar” als immaterieel erfgoed.

Als onderdeel van de viering van Het Jaar van de Molenaar wordt een recordpoging  gedaan om alle draaivaardige molens in de 11 molenprovincies in  Nederland tegelijk te laten draaien. Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het ambacht van molenaar te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven zodat de molens ook in de toekomst kunnen blijven draaien.

De recordpoging vindt plaats op zaterdag, 9 april van 11:00-12:00 uur.

Ook Daams’ Molen in Vaassen neemt deel aan deze landelijke actie. De molen zal worden versierd met vlaggetjes en met veel enthousiasme staan onze Vaassense molenaars klaar om de wieken zoveel mogelijk omwentelingen te laten maken. Ofschoon het aantal omwentelingen niet maatgevend is, hopen we natuurlijk op een mooi resultaat.”

Iedereen is op deze dag welkom op de draaiende molen, waar onze molenaars bezoekers rond zullen leiden en uitleg geven over de werking van de molen.


 

(24 april 2022)

Getuigschrift voor Ramon en Jurre

Zaterdag 23 april j.l., op de landelijke vergadering van de Vereniging De Hollandsche Molen, hebben Ramon Kroes en Jurre Riphagen hun Getuigschrift Vrijwillig Molenaar ontvangen. Zij kregen dit omdat zij op 17 juni 2021 zijn geslaagd voor hun landelijk examen op de molen D’ Olde Zwarver in Kampen, afgenomen door De Hollandsche Molen. Een halfjaar eerder, op 28 november 2020, waren zij al geslaagd voor het provinciale toelatingsexamen, afgenomen door het Gilde van Vrijwillig Molenaars.

Dat het allemaal wat langer heeft geduurd komt enerzijds door de corona-pandemie, die de agenda’s wat ontregelde, en anderzijds door de frequentie van het aantal examens, toen nog maar 2x per jaar en inmiddels 4x per jaar en het feit dat De Hollandsche Molen 1x per jaar in april een landelijke vergadering heeft waar de uitreiking plaatsvindt.

Ook dit jaar heeft Nederland er weer 80 gediplomeerde molenaars bij. Tevens werden op deze dag drie mensen geëerd met een Certificaat van Verdienste en vier anderen kregen een Oorkonde voor Vernuft en Volharding.

De dag begon met een ALV van De Hollandsche Molen, waarin de gebruikelijke verenigingsdocumenten werden gepresenteerd en besproken.

Het middagprogramma stond in het teken van het afscheid van Leo Endedijk als bestuurslid van de vereniging. Hij is daar 37 jaar in dienst geweest, waaronder vele jaren als directeur. Die taak heeft hij vijf jaar geleden overgedragen aan Nicole Bakker.

Dat middagprogramma bestond o.a. uit:

 • Het voorleggen van een drietal stellingen aan een panel van drie leden, w.o. Ramon. Kort samengevat gingen die stellingen over:
  • Het vertegenwoordigen van jongeren in molenbesturen
  • Molens toegankelijk maken voor mindervaliden
  • Molens onder de aandacht brengen bij “nieuwe Nederlanders”
 • Een korte film met herinneringen aan Leo
 • Een terugblik op de jeugd van Leo door een broer
 • Een poppenspel waarin al het voorgaande op de hak werd genomen
 • Een terugblik en een dankwoord door Leo

De dag werd afgesloten met een drankje.

Al met al een geslaagde dag.

Nog een paar foto’s van de dag zijn hier ( ) te vinden:


 

(1 mei 2022)

Nieuwe MIO bij Daams’ Molen

Zaterdag 30 april was Channa van Harmelen op Daams’ Molen voor een eerste kennismaking met de molen en het molenteam. Zij was zo enthousiast dat ze zich direct als MIO heeft aangesloten bij het team en ook bij het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Hierdoor kan ze direct gebruik maken van de faciliteiten van het Gilde.

Daams’ Molen kwam op haar spoor op een voorlichtingsdag bij de Wenumse Watermolen, waar vrijwilligers werden gezocht voor de watermolen. Het team van Daams’ Molen heeft daarbij geholpen, met o.a. een presentatie van Dirk Brouwer. Hij opperde daarin ook de mogelijkheid om naar Vaassen te komen als daar belangstelling voor bestond. Channa heeft daar toen direct al op gereageerd.

Het molenteam is heel blij met haar komst. Door haar komt er weer wat jong bloed in het team en mogelijk een vrouwelijke kijk op het geheel. Daarnaast is het voor het team weer een opfrisbeurt van de molenkennis en die over te dragen en daarmee bij te dragen aan uitbreiding van het nationale molenaarsbestand.

Channa, welkom bij Daams’ Molen. Wij hopen onze liefhebberij voor de molen op je over te kunnen dragen.

Namens alle betrokkenen bij Daams’ Molen: De Stichting Vaassens Molen, de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen en het molenteam.


 

(11 mei 2022)

Mevr. Veldhuis overleden

Dinsdag 10 mei j.l. is mevrouw Veldhuis overleden. Zij is de moeder van Eric Veldhuis, de uitbater van het Koffie- en Theehuys onderin de molen.

Als blijk van medeleven met de familie en respect voor de overledene staat de molen gedurende de rustperioden in de rouwstand tot haar uitvaart op maandag 16 mei.

De rouwstand is element van de [ molentaal ].

Het molenteam wenst de familie alle sterkte toe met dit verlies.


 

(28 mei 2022)

3.000.000e omwenteling

Daams’ Molen heeft op zaterdag 28 mei zijn 3.000.000e omwenteling gemaakt sinds de reconstructie in 1990.

 • start:              10-05-1990
 • 1.000.000:   01-04-2001 (na 11 jaar)
 • 2.000.000:   04-03-2017 (na 16 jaar)
 • 3.000.000:   28-05-2022 (na 5 jaar)

De 4.000.000e in 2027?
We gaan het proberen.


 

(24 juni 2022)

Weer een Gouden bruidspaar

Op 23 juni 2022 was het 50 jaar geleden dat Dirk Brouwer en Auktje elkaar het JA-woord gaven.
Daarmee zijn zij sinds 2018 het vierde stel binnen het molenaarsteam dat deze gouden mijlpaal bereikt.
Gerrit en Joke, Andries en Ria en Ruud en Ineke gingen hen voor.

Een gouden huwelijk is een mooie mijlpaal als je dat samen mag bereiken.

Dirk en Auktje, nogmaals van harte gefeliciteerd namens het gehele molenteam en op naar de volgende mijlpaal.


 

(29 juni 2022)

Brief van Ver. Vrienden van Daams’ Molen i.k.v. Koffie- en Theehuys

Enige tijd worden berichten verstuurd over een meningsverschil over de situatie op Daams’ Molen.
Deze berichten geven een eenzijdig beeld op de zaak, waardoor er misverstanden kunnen ontstaan.

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen heeft gemeend e.e.a. te corrigeren en heeft daarom een brief naar haar leden en sponsoren gestuurd.

Via de volgende link kunt u de inhoud van die [ brief ] lezen.

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen.


 

(1 juli 2022)

Brandweeroefening in de molen

Donderdag 23 en donderdag 30 juni heeft de Vrijwillige Brandweer van Vaassen een oefening gehouden in de molen.

Beide dagen hebben ongeveer 10 brandweermensen onder begeleiding van 4 oefenmeesters in de molen een “brand” in de kap bestreden en twee personen in veiligheid gebracht.

Eén persoon, onze toekomstige molenaar Lasse, lag zwaar gewond met een open beenbreuk en een grote hoofdwond vrijwel bewusteloos op de stelling. Was nauwelijks aanspreekbaar en sprak verward. De brandweer mensen ontfermden zich over hem en hielden hem stabiel. Daarna werd hij met de hoogwerker naar beneden gehaald om met de ambulance afgevoerd te worden. Deze laatste stap werd nu niet uitgevoerd.

De andere persoon, een levensechte volwassen pop, lag bewusteloos in de kap en werd via de steile trappen naar de stelling gebracht om daar ook met de hoogwerker naar beneden gehaald te worden. In de kap was het overigens niet geheel gevaarloos. Er woede daar een brand met veel rook ontwikkeling. Deze is uiteraard geblust. De “schade” aan de molen viel mee.

Hoewel het scenario op beide dagen vrijwel identiek was, was er een heel groot verschil. Op de eerste dag was het tropisch heet, waardoor de brandweermensen bijna hun pak uit dreven. De tweede dag kwam tijdens de oefening een onweersfront over, met veel regen. Was niet prettig, maar paste wel bij het scenario dat tijdens dat soort weersomstandigheden vaak ongelukken gebeuren.

De oefening werd afgesloten met een rondleiding door de molen door één van de molenaars en werd tevens even met de vang geoefend.

Met ons allen hebben we veel geleerd. De brandweermensen hebben in een bijzonder gebouw hun praktijkkennis toegepast en hebben de molen beter leren kennen. De molenaars en de beheerder van het Koffie- en Thee-huys weten hoe het gaat als de brandweer over de vloer komt en hoe een brandalarm klinkt in de molen bij een serieuze brand.

Terugkijkend een groot succes.

Hier kunt u meer foto’s zien:


 

(2 juli 2022)

Geslaagd(en)

Vlak voor de zomervakantie is het voor veel leerlingen en studenten een spannende tijd. “Ga ik wel over naar het volgende leerjaar, of moet ik het overdoen?”.

Even later is de vraag: “Ben ik geslaagd, of misschien net niet en heb ik een “her”?”.

Op de molen hebben we in 2022 twee geslaagden:
Jurre Riphagen heeft zijn propedeuse gehaald en kan dus verder met zijn studie;
Ramon Kroes heeft zijn MBO-4 opleiding met succes afgerond.

Daarnaast zullen er in Vaassen vele anderen zijn die ook een opleiding met succes hebben afgesloten.

Tegen al die geslaagden zegt het team van Daams’ Molen: “Van harte gefeliciteerd met jullie resultaat, en voor zover van toepassing: Succes met het vervolg.”.

Tevens staat Daams’ Molen voor jullie in de Vreugd.

Vreugdestand

Het molenteam.

 


 

(11 juli 2022)

Ria Higler overleden

Zaterdag 9 juli is Ria Higler, de echtgenote van Andries, overleden.
Haar gezondheid ging al maanden achteruit en er was geen uitzicht op herstel. Daarom verbleef ze de laatste weken in een hospice.

Het team van Daams’ Molen wenst Andries en de overige familieleden alle sterkte toe met het verwerken van het overlijden van Ria.


 

(1 september 2022)

Provinciaal examen

Op 24 september 2022 worden op Daams’ Molen regionale examens gehouden van de provincie Gelderland.


Aan dit examen doen bij ons drie kandidaten mee, waaronder twee jonge vrouwen. De belangstelling om molenaar te worden, neemt onder de vrouwen toe. Wij vinden dat een goede zaak.


Als je voor dit examen slaagt, mag je in december opgaan voor het landelijke examen om in het bezit te komen van het officiële Getuigschrift Vrijwillig Molenaar.

Wij, als Vaassense molenaars, doen er alles aan om deze mensen te laten slagen.

Ter voorbereiding komen de kandidaten minimaal zes weken op onze molen oefenen en wij gaan als een “examinator” hun kennis en vaardigheden wat prikkelen. Maar op het examen staan ze er alleen voor.

Wij hopen uiteraard dat ze alle drie slagen.

Het molenteam.


 

(25 september 2022)

Geslaagd voor het provinciaal examen

De kandidaten die op 24 september hun regionale molenaarsexamen van de provincie Gelderland hebben afgelegd zijn alle drie op overtuigende wijze geslaagd.

Het was niet echt “molenweer”. Geen wind en miezerige regen. Maar dan blijft er nog voldoende stof over om de kennis en vaardigheden van de kandidaten te toetsen.

Een beetje spannend blijft het altijd voor de kandidaten zelf, de instructeurs, de familieleden en ons team. We doen allemaal ons best om tot een goed eindresultaat te komen. Nu dat er is, kunnen ze op voor het landelijke examen in december.

Op Daams’ Molen wordt het nu een beetje stil. Want de voorbereiding op het examen brengt altijd wat extra leven en gezelligheid in de molen.

Ook via deze weg wil het team van Daams’ Molen de geslaagden nogmaals van harte feliciteren en succes toe wensen bij het landelijke examen.

Het molenteam van Daams’ Molen.


 

(19 oktober 2022)

Paul Schippers overleden

Op 9 oktober j.l. is Paul Schippers overleden op 81-jarige leeftijd.

Hij was destijds voorzitter van de stichting Op Eigen Wieken. Deze stichting heeft het voor elkaar gekregen dat de bouwval van de oude korenmolen in Vaassen in 1990 werd omgetoverd tot een werkzame korenmolen. Voor restauratie was de molen te slecht. Daarom is toen gekozen voor “reconstructie”.

Uit de beelden van deze reconstructie kan worden afgeleid dat dit geen eenvoudige klus was. Ook op organisatorisch gebied. De molen is als het ware uit de puinhoop herrezen. Als dit niet was geslaagd, was de kans heel groot dat Vaassen voor altijd haar molen kwijt was.

Nu aan het huidige molenteam de taak om het werk van Paul en zijn team voort te zetten.

Bedankt Paul.


 

(26 november 2022)

Geldersche Molendag

Het Gilde voor Vrijwillig Molenaars bestaat dit jaar 50 jaar. Een mooie reden dus voor een feest voor alle Gelderlanders die liefhebbers zijn van de vernuftige werktuigen die ons land wereldberoemd hebben gemaakt. Op zaterdag 26 november zullen de ruim 150 molens in Gelderland hun deuren openen. De molenaars en vrijwilligers ontvangen u, jong en oud, met open armen op deze feestelijke dag. De toegang tot een molen is vaak geheel gratis! Bezoekers kunnen dan een rondleiding met enthousiaste uitleg over hun levende monument krijgen. Zo kunt u zien hoe de molenaars graan tot meel vermalen om brood of koek mee te bakken, hoe zij ervoor zorgen dat mensen in de polder droge voeten houden, hoe boomstammen tot balken worden verzaagd of zelfs hoe van lijn-, kool- of raapzaad olie wordt geslagen.

Maar dat is natuurlijk nog lang niet alles. Op de molen valt voor jong en oud van alles te beleven en te zien. Zoals natuurlijk het draaien van de wieken met snelheden tot meer dan 100 kilometer per uur bij een sterke wind. Kinderen krijgen op de meeste molens een mooie kleurplaat of een ansichtkaart mee naar huis. Daarnaast verkopen veel korenmolens in de provincie diverse ambachtelijke brood- en cakemixen en kunt u vaak van alles proeven, bijvoorbeeld pannenkoeken van molenmeel. De meeste molens in Gelderland draaien wekelijks en zijn dan ook meestal open voor bezoek. Loop daarom gerust eens binnen bij een molen in uw buurt als u de wieken ziet draaien en de blauwe wimpel uithangt. Meer weten of zelfs interesse om vrijwilliger of molenaar te worden?

Kijk [ hier ] voor meer informatie. Daams’ Molen is die zaterdag ook open en te bezichtigen. Iedereen is van harte welkom. Er vinden dit jaar geen extra activiteiten in en om de molen plaats.


 

(13 en 15 december 2022)

MIO’s geslaagd voor landelijk examen

Op 24 september 2022 hebben drie Molenaars in Opleiding (MiO’s) het toelatingsexamen van de afdeling Gelderland van het Gilde van Molenaars met succes afgerond op onze Daams’ Molen. Dinsdag 13 december zijn twee van hen geslaagd voor het landelijke examen op molen De Vriendschap in Veenendaal en donderdag 15 december is de derde geslaagd op molen Prins van Oranje in Bredevoort.

In april 2023 krijgen zij van de Vereniging De Hollandsche Molen het officiële getuigschrift. Tot die tijd zijn ze volledig bevoegd om op iedere molen in Nederland te draaien. Alle drie hebben ze al één of meer molens waarop ze regelmatig draaien of gaan draaien. Ons team op Daams’ Molen heeft zich mede ingespannen om dit resultaat te kunnen behalen en zijn daar ook een beetje trots op. Wij willen hen van harte feliciteren met het behaalde resultaat en wensen hen heel plezier en succes toe. Ook voor ons is het (mede) opleiden van MiO’s een leerzaam traject. Zowel bij het opnieuw ophalen van theorie en praktijk, maar ook door het uitwisselen van kennis en ervaring. Het molenteam van Daams’ Molen.