2021

Onderwerpen:

  1. [Nieuwjaarsgroet]
  2. [Uitnodiging Landelijk examen]
  3. [2 x 50 is dubbel feest]
  4. [Jurre geslaagd]
  5. [Twee nieuwe jonge molenaars]

 


 

(1 januari 2021)

Nieuwjaarsgroet

Het gehele team op en rond Daams’ Molen, dat zijn de Stichting Vaassens Molen, de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen, de molenaars en de gids, wenst u een gelukkig, voorspoedig en vooral een gezond 2021 toe.

Het jaar achter ons was een turbulent jaar. Vaste waarden bleken dat niet meer te zijn. Het werd pijnlijk duidelijk wat essentieel is en wat niet. En die laatste categorie moest zware klappen incasseren. Vaak leverde inventiviteit ook weer verrassende ontwikkelingen op. De komende jaren zal duidelijk worden wat er nog toe doet en wat niet.

Ook Daams’ Molen heeft gevoeld wat er in de wereld speelt. En dat uitte zich voornamelijk in het terughoudend zijn naar de medemens. Zowel naar de eigen mensen als naar het bezoekende publiek. En dat is tegennatuurlijk bij een sociaal schepsel als de mens.

Wat de richtlijnen ook zullen worden, we gaan er het beste van maken. Eerst zorgen voor de eigen gezondheid en dat van je naasten en daarnaast de molen het draaiende hart van Vaassen te laten zijn.

Samen maken we er het beste van.


Het gehele team op en rond Daams’ Molen, dat zijn de Stichting Vaassens Molen, de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen, de molenaars en de gids, wenst u een gelukkig, voorspoedig en vooral een gezond 2021 toe.

Het jaar achter ons was een turbulent jaar. Vaste waarden bleken dat niet meer te zijn. Het werd pijnlijk duidelijk wat essentieel is en wat niet. En die laatste categorie moest zware klappen incasseren. Vaak leverde inventiviteit ook weer verrassende ontwikkelingen op. De komende jaren zal duidelijk worden wat er nog toe doet en wat niet.

Ook Daams’ Molen heeft gevoeld wat er in de wereld speelt. En dat uitte zich voornamelijk in het terughoudend zijn naar de medemens. Zowel naar de eigen mensen als naar het bezoekende publiek. En dat is tegennatuurlijk bij een sociaal schepsel als de mens.

Wat de richtlijnen ook zullen worden, we gaan er het beste van maken. Eerst zorgen voor de eigen gezondheid en dat van je naasten en daarnaast de molen het draaiende hart van Vaassen te laten zijn.

Samen maken we er het beste van.

Het molenteam van Daams’ Molen.

 

 


 

(2 mei 2021)

Uitnodiging landelijk examen

Op 17 juni dit jaar gaan Ramon Kroes en Jurre Riphagen op voor het Landelijk Examen van de Vereniging De Hollandsche Molen. Met dit Getuigschrift op zak, mogen ze op iedere molen in Nederland draaien, mits de eigenaar dat goed vindt.

Het examen wordt afgenomen op de molen d’Olde Zwarver in Kampen.

We zijn ervan overtuigd dat ze dit gaan halen. Door de corona hebben ze lang genoeg moeten wachten. Succes mannen!

Molenteam Daams’ Molen 

 


 

(19 mei 2021)

2 x 50 is dubbel feest

Woensdag 19 mei 2021 was het rond de molen dubbel feest.

Molenaar Ruud Geerligs was toen 50 jaar getrouwd met zijn Ineke.
En Willemijn Poort, bestuurslid van de Vrienden van Daams’ Molen en buurvrouw van de molen, is 50 jaar geleden getrouwd met haar Nico.

Het hele molenteam feliciteert beide echtparen hiermee en wenst hen nog vele gezonde jaren in “samenheid” toe.

Zoals onderstaande foto laat zien heeft de molen dat verteld aan de omgeving, ondersteund met vlaggen en wimpels.


 

(10 juni 2021)

Jurre geslaagd

Op 10 juni heeft Jurre Riphagen te horen gekregen dat hij het eindexamen VWO met succes heeft afgerond. Nu ligt voor hem de weg vrij om te gaan studeren. De volgende fase in zijn leven en mogelijk iets verder van huis. Waardoor de kans dat we hem op de molen zien kleiner wordt.

Zijn volgende uitdaging heeft hij, samen met Ramon Kroes, volgende week donderdag, 17 juni.
Dan mogen zij voor de landelijke examencommissie van de Vereniging De Hollandsche Molen aantonen dat zij volwaardige molenaars zijn. En daar heeft het molenteam het volste vertrouwen in.

Voor het slagen van de middelbare school opleiding staat de molen uiteraard in de Vreugdestand, met de tas en vlag in top en een spandoek aan de stelling.

 

 

 


 

(17 juni 2021)

Twee nieuwe jonge molenaars

Op donderdag 17 juni 2021 was het dan eindelijk zover dat Ramon Kroes en Jurre Riphagen konden aantonen dat ze het molenaarsvak verstaan. Het examen werd afgenomen op de molen D’ Olde Zwarver in Kampen door de landelijke examencommissie van de vereniging De Hollandsche Molen.
Eindelijk. Niet door de onvoldoende inzet van een ieder, maar door diverse externe omstandigheden.

Ze kwamen al op hun 14e naar de molen en waren toen al zeer enthousiast. De minimum examenleeftijd was toen 18 jaar. Pogingen van het team om die landelijke norm naar beneden te krijgen hadden geen succes. Wel is de minimum leeftijd om te mogen starten met de opleiding naar 14 jaar gebracht.

Toen de tijd rijp was om examen te mogen doen, kwam het corona-virus opdagen. Iedereen was voorzichtig, vooral met bijeenkomsten. Er werd met meer en minder succes naar oplossingen gezocht. Uiteindelijk heeft dat ruim een halfjaar vertraging opgeleverd.

Het molenteam heeft met deze twee jonge mannen een geweldige uitbreiding gekregen. We kunnen heel veel van elkaar leren en het molenaarsvak een nieuwe en verjongende impuls geven.

Behalve het team van Daams’ Molen hebben ook velen in het hele land bijgedragen aan hun kennis en vaardigheden en hun enthousiasme voor molens. Dank daarvoor.

Ramon en Jurre, namens alle betrokkenen bij de molen, de Stichting Vaassens Molen, de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen en de rest van het team:

VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE GETUIGSCHRIFT.