2018

Onderwerpen:

  1. [Gelukkig Nieuwjaar]
  2. [Voorjaarsschoonmaak van de zeilen]
  3. [Ramon en Jurre MiO’s]
  4. [Jurre Riphagen krijgt Jeugdlintje]
  5. [Molenaar Jaap Rouwenhorst (Hattem) overleden]
  6. [Prokkelstagedag 2018]
  7. [Open Monumentendagen 2018]
  8. [Roefeldag 2018]
  9. [200.000 Omwentelingen 2018]
  10. [Ingeborg Pouwels overleden]

Alle medewerkers van Daams’ Molen wensen u

IMG_171208_Molen in de sneeuw (Nieuwjaar)

Voorjaarsschoonmaak van de zeilen.

De zeilen van de molen zijn van WK77, een zeer slijtvast kunststofdoek. Echter omdat ze het hele jaar door in weer en wind hangen, worden ze vuil en slijten ze toch wat. Een opknapbeurt is daarom af en toe noodzakelijk.

Dat houdt in dat soms scheuren of gaten hersteld moeten worden. Van onze zeilen werd het stiksel slecht en een reinigingsbeurt om vuil en algen te verwijderen was ook niet verkeerd. Om dat met de hand te doen is te zwaar. Dat betekende bijna negentig meter naaiwerk en zesendertig vierkante meter wassen van zware en stugge stof. Om dit voor elkaar te krijgen kun je naar gespecialiseerde bedrijven gaan. Dat kost geld en je leert er weinig van.

Daarom hadden de molenaars gezocht naar mogelijkheden in het dorp Vaassen om het zelf te doen. Twee keer over werden twee zeilen van de wieken gehaald om ze te repareren en te reinigen. Om toch normaal te kunnen draaien met de molen, zijn twee oude zeilen van de molen Werklust in Oene geleend. Deze waren iets te groot, maar door ze op een aangepaste wijze (met een duikertje) aan de wieken te bevestigen functioneerden ze uitstekend.

Voor het naaiwerk konden de molenaars terecht bij Neijenhuis-Schoenen. Die beschikt over een zware naaimachine waarmee schoenen gerepareerd kunnen worden en die dus ook wel molenzeilen aan zou moeten kunnen. Nadat Harold Nijenhuis één zeil had voorgedaan, hebben de molenaars, ondersteund door één van hun echtgenotes, de overige drie zeilen genaaid. Het resultaat is alleszins acceptabel. De zeilen kunnen er weer vele jaren tegen.

Voor het wassen van de zeilen konden ze terecht bij Carwash Klink. Met hogedruk spuiten, shampoo en wat borstelwerk werden de zeilen weer redelijk schoon gemaakt. De laatste resten van de algen krijg je heel moeilijk weg. Het drogen van de zeilen gebeurde op de molen door ze weer voor de wieken te hangen en lekker wat rondjes te laten draaien in de zon.

Nu ziet het er allemaal weer Spic & Span uit. Daarmee is de gehele opfrisbeurt met succes afgerond en hebben de molenaars weer veel geleerd.

Er deed zich wel een incidentje voor. Voor de logistiek werd gebruik gemaakt van een kruiwagen. Tijdens de rit naar de Carwash bleek de band wat zacht te zijn. Daarom de band bij een nabij gelegen garage maar even  op spanning laten brengen. Tien minuten later maakte een geweldige knal en een wolk talkpoeder duidelijk dat de spanning blijkbaar te hoog was. Er is nog overwogen om de ANWB te bellen, maar toch maar niet gedaan. Het gevolg was dat de molenaars niet alleen natte zeilen, maar ook een kruiwagen terug moesten dragen naar de molen. Het is allemaal goed gekomen en dat maakt het verhaal alleen maar mooier.

Ook blijkt dat je in het dorp veel gedaan kunt krijgen met de medewerking van de lokale middenstand.

Voor een uitgebreidere fotoserie klik hier.


Ramon en Jurre zijn Mio’s

Op de Algemene Ledenvergadering van het Gilde van Vrijwillige Molenaars op 7 april 2018 is besloten dat aspirant molenaars voortaan op hun 14e jaar mogen starten met de opleiding voor Vrijwillig Molenaar. Tot die datum mocht men pas starten vanaf 16 jaar. De minimale examenleeftijd is nog  blijven staan op 18 jaar.

Op Daams’ Molen hebben we twee enthousiaste jongelingen die stonden te popelen om die status  te krijgen;

Ramon Kroes          en          Jurre Riphagen

zijn nu eindelijk “Molenaars in Opleiding”, afgekort MiO’s.

Daarmee hebben ze een officiële status van “molenaar” gekregen binnen het Gilde en komen verschillende faciliteiten binnen hun bereik.

De gediplomeerde molenaars van Daams’ Molen hebben zich de laatste periode op diverse fronten ingezet om de verlaging van deze leeftijdsgrens gerealiseerd te krijgen. Ook voor hen is deze aanpassing een succes. Nu nog inzetten om de minimale examenleeftijd omlaag te krijgen.

Wij wensen Ramon en Jurre een mooie periode toe en hopelijk veel op Daams’ Molen.


Jurre Riphagen krijgt Jeugdlintje

Op 25 april 2018 heeft burgemeester H. van der Hoeve onze Molenaar in Opleiding Jurre Riphagen de versierselen van het Jeugdlintje van de gemeente Epe omgehangen en de daarbij behorende oorkonde overhandigd. Naast Jurre werden nog twee andere jeugdigen verrast. Dat gebeurde allemaal op de molen en daardoor was het voor alle betrokkenen makkelijker om het voor hem zo lang mogelijk geheim te houden.

Het jeugdlintje ontvangen jonge mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen of voor vrijwilligerswerk. Het is een waardering vanuit de gemeente voor hun inzet en mogelijk een voorbeeld of stimulans voor andere jeugdigen. Uiteraard is hij hiervoor voorgedragen door ons molenteam, omdat ook wij hem zeer waarderen.

Jurre is nu zo’n twee jaar actief op onze molen. Hij is een vriend van Ramon Kroes, die een jaar eerder bij ons kwam en vorig jaar is gedecoreerd. Samen zijn ze zeer actief op onze eigen molen en reizen stad en land af om andere molens te bezoeken en daarvan te leren. De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze jonge mannen al meer molens hebben bezocht dan de senioren op de molen. Daardoor hebben ze zich landelijk en gewestelijk al op de kaart gezet.

Jurre is een lopende molen-encyclopedie. Wat hij ziet en hoort wordt in zijn geheugen opgeslagen en wijd uitgedragen. Hij is in die twee jaar zeer vaardig geworden in het bedienen van de molen gepaard gaand met de nodige verantwoordelijkheid en inzicht. In het begin had hij nog hoogtevrees, maar klimt nu als een kat het gevlucht in om zeilen voor te leggen. Uiteraard onder verantwoording en toezicht van de gediplomeerde molenaars. Ook het rondleiden van bezoekers pakte hij al heel vroeg op. Daarbij maakte het voor hem niet uit of hij uitleg moest geven in het Nederlands of een andere moderne taal.

Samen met Ramon vormt hij de volgende generatie molenaars op Daams’ Molen. Daarom hopen wij dat hij nog lang op Daams’ Molen actief zal blijven.

Jurre, gefeliciteerd.


Molenaar Jaap Rouwenhorst overleden

Maandag 28 mei 2018 is molenaar Jaap Rouwenhorst, na een langdurig ziekbed, op 57 jarige leeftijd overleden. Jaap was een zeer betrokken en actieve molenaar op molen De Fortuin in Hattem.

I.v.m. zijn overlijden staan veel molen op de Veluwe in de rouwstand (zie hier). Zo ook Daams’ Molen.


Prokkelstagedag

In het Vaassens Weekblad van week 21 stond onderstaand artikel. Eerlijk gezegd hadden wij, de molenaars, nooit van “prokkelen” gehoord, laat staan van “prokkelstagedag”.

Na het lezen van het artikel vonden we dat we Daams’ Molen ook als “bedrijf” aan zouden kunnen melden. Zo gezegd zo gedaan. We waren aan de late kant, maar er bleek nog een prokkelaar te zijn die nog niet voor een bedrijf had gekozen en wel naar Daams’ Molen wilde gaan.

Donderdag 7 juni 2018 is Arjan van Velde uit Epe de gehele dag op de molen geweest. Dirk en Gerrit hebben hem veel verteld en veel laten doen. Hij en wij vonden het geweldig leerzaam. Of er veel blijft hangen van zijn kennis en vaardigheden weten we niet. Terugkijkend op onze eigen opleiding hebben wij ook veel moeten herhalen om het te laten beklijven.

Misschien komt hij nog wel een keer langs. Wij doen volgend jaar zeker weer mee.

Nog meer foto’s vind u hier.

Artikel in Vaassens Weekblad, week 21.

Prokkelen in Vaassen en Epe

Koppel-Swoe organiseert donderdag 7 juni voor de 8e keer de landelijke Prokkelstagedag voor mensen met een beperking in de gemeente Epe.

Tijdens de Prokkelweek vinden er in het hele land ont­moetingen plaats tussen mensen mét en zonder ver­standelijke beperking om de integratie te bevorderen. Op de Prokkelstagedag lopen mensen met een beper­king een (halve) dag stage bij verschillende winkels en bedrijven in de regio. Koppel-Swoe zoekt voor cliën­ten van Philadelphia, De Passerel, de JP v/d Bent Stich­ting en ’s Heerenloo een leuke stageplek.

De prokkelaars mogen zelf kiezen waar ze graag stage zouden willen lopen.

Dat kan van alles zijn: bij de plaatselijke bakker, kap­salon, bloemist, supermarkt, dierenarts, peuterspeel­zaal, fotograaf of schoenenwinkel, maar ook een dagje meerijden op een vrachtwagen of helpen in een au­togarage.

De lijst met deelnemende bedrijven breidt zich elk jaar weer uit en Koppel is enorm tevreden over het enthou­siasme van de kant van de bedrijven, die een prokke­laar de gelegenheid bieden een kijkje bij hen te nemen. Aan de gekleurde prokkelballonnen bij de voordeur is precies te zien welke winkels en bedrijven hieraan meedoen op 7 juni.

’s Avonds is er een afsluitende bijeenkomst in het Kul­turhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe van 19.30 tot 20.30 uur. Hier komen alle prokkelstagiaires, be­geleiders en bedrijven bij elkaar om hun ervaringen uit te wisselen. Iedereen is hierbij van harte welkom om mee te genieten van alle bijzondere verhalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koppel-Swoe: tel. 0578-676767.


Open Monumentendagen 2018

Op 8 en 9 september 2018 zijn weer de Open Monumentendagen geweest. De molen was dit jaar op beide dagen open.

Het aantal bezoekers was niet hoog; resp 53 en 16.

In voorgaande jaren was de molen alleen op zaterdag open en dat leverde in totaal ongeveer evenveel bezoekers; 2014: 50, 2015: 78, 2016: 83 en 2017: 35 (dipje). De belangstelling voor de molen was goed.

Deze dagen stond er een zwakke tot matige wind waardoor er bijna 4.000 omwentelingen gemaakt zijn. En dat is ook mooi om te zien.


Roefeldag 2018

Dit jaar deed de molen op 26 september voor de tweede keer als bedrijf/organisatie mee aan “Roefelen Vaassen”. Deze dag maken basisschoolleerlingen kennis met diverse bedrijven en organisaties in Vaassen. In groepjes van circa vijf kinderen bezoeken ze ’s middags drie locaties waar ze in ongeveer drie kwartier worden voorgelicht over het bedrijf of de organisatie. Het is voor de kinderen een soort “snuffelstage”.

Om als molen hieraan deel te nemen past uitstekend in de strategie om molens beter bekend te maken bij het (zeer) jonge publiek.

Volgend jaar doen we weer mee.


200.000 omwentelingen in 2018

Sinds een aantal jaren is een jaarafsluiting met om en nabij 200.000 omwentelingen een voorzichtig doel. Vorig jaar hebben we het niet gehaald vanwege het schilderen van de molen. De molen heeft toen twee maanden nauwelijks gedraaid.

Dit jaar is het weer gelukt. Op 20 december om 12:41 uur hebben we die stand bereikt. Met nog een paar dagen te gaan, is het misschien mogelijk om op de symbolische stand van 201.800 omwentelingen uit te komen. We gaan het zien.


Ingeborg Pouwels overleden

Maandag 24 december 2018 is Ingeborg Pouwels van de Vereniging De Hollandsche Molen op 68-jarige leeftijd overleden. Vanwege haar betrokkenheid bij de molenwereld, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten staan heel veel molens de laatste dagen van 2018 in de rouw. Zo ook Daams’ Molen.

Voor meer informatie zie bij: Molentaal/Rouwstand