2014

Onderwerpen

  1. [Op de koffie in Daams’ Molen]
  2. [DB Regiocommissie Stedendriehoek bezoekt Daams’ Molen]
  3. [Een foto-shoot op Daams’ Molen]
  4. [Nieuwe molenaars i.o. meldden zich aan]
  5. [Een drukke week op Daams’ Molen]
  6. [Afscheidsreceptie van oud-voorzitter Cees Wittekoek en bestuurslid Gerrit Jan van Triest]
  7. [Drukte op de molen tijdens Vaasaqua]
  8. [Foto’s van Daams’ Molen van Ronnie Hulshof]

Op de koffie in Daams’ Molen

Theeschenkerij in Daams’ Molen binnenkort van start
Het plan van de Molenstichting om een “Theeschenkerij” te vestigen in de molen krijgt gestalte. De eigenaar van de molen , de Stichting Vaassens molen, is een samenwerking aangegaan met een ondernemer die zich gespecialiseerd heeft in koffie en thee. Vanaf 1 april aanstaande gaan de molendeuren bijna dagelijks open voor bezoekers en klanten die trek hebben in een “bakkie troost”.
De ondernemer is ‘Veldhuis Koffie en thee’ uit Apeldoorn.

Start op 1 april
De Molenstichting heeft in Eric Veldhuis een commerciële partner gevonden die er niet alleen thee maar ook koffie gaat aanbieden. Hoewel de datum aan een flauwe 1 aprilgrap kan doen denken is niets minder waar. Met deze activiteit wordt een doelstelling gerealiseerd en zal de molen vanaf die datum 5 dagen per week geopend zijn, behalve zondag en maandag. Zo komt er ook meer ‘leven in en om de molen’.
Vaassenaren, en zeker ook de talloze zomergasten, fietsers en passanten kunnen vanaf die datum op deze markante plaats een koffie (of thee) stop maken. Ook het terrein om de molen leent zich bij uitstek voor een terras met tafels en stoelen.
Tijdens de voorbesprekingen met de exploitant Eric Veldhuis werd overeengekomen dat hij de begane grond en de zogenaamde ‘halfzolder’ gaat omtoveren in een sfeervol etablissement waar het goed toeven is. De Stichting Vaassens molen heeft in de afgelopen tijd het (nieuwe) ondergrondse deel van de molen voorzien van sanitaire voorzieningen, inclusief een mindervaliden toilet en een traplift. Dit laatste is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de gemeente Epe die daarvoor in 2011 een speciaal fonds voor in het leven riep (Subsidie Verbetering Toegankelijkheid Openbare Gebouwen).

Win – Winsituatie
Op 15 januari 2014 werd het huurcontract ondertekend tussen huurder en verhuurder waardoor vanaf komend voorjaar Vaassen een extra attractie zal hebben.
In 2012 werd na lange voorbereiding de molen op spectaculaire wijze tijdelijk verplaatst en vervolgens met 4,90 meter verhoogd, dit om de windvang ook in de toekomst zeker te stellen. De verhoging was noodzakelijk geworden door de hogere nieuwbouw in de Dorpsstraat. Met de verfraaide Dorpsstraat en de verhoogde molen is het dorpscentrum drastisch verbeterd. Nu binnenkort de molen door gedeeltelijke verhuur vaker toegankelijk wordt, kan tevens uit de huuropbrengst de instandhouding en het onderhoud van de molen beter bekostigd worden.


DB Regiocommissie Stedendriehoek bezoekt Daams’ Molen

Het dagelijks bestuur van de Regiocommissie Steden Driehoek op bezoek in Vaassen met als hoog(s)te punt een bezoek en vergadering in Daams’ Molen.

Dit gezelschap komt regelmatig bijeen om de gemeenschappelijke belangen te bevorderen en Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland van advies te dienen.

Na een voettocht door het dorpscentrum, waarbij gewezen werd op de meest recente ontwikkelingen, eindigde het gezelschap bij de draaiende Daams’ Molen.

Daar stond de koffie klaar, maar éérst moest men de trappen beklimmen om op de stelling een mooi overzicht te krijgen van Vaassens’centrum.

Hoog bezoek op Daams'molen.
Hoog bezoek op Daams’ Molen.

 

IMG_4160

Wethouder Van Nuijs gaf tekst en uitleg over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren die hebben geleid tot verbetering van de leefbaarheid.

IMG_4157

Ook in dit gezelschap speelde de vrolijke noot mee.

IMG_4164

Dagelijks Bestuur van de Regiocommissie Stedendriehoek op bezoek in en op Daams’ Molen 6-2-’14,

een groepsfoto ter afsluiting van het bezoek.

Met dank aan: Dorpscentrum De Wieken (catering) Bakkerij Hagen (lekkers bij de koffie) en de molenaar Dick vd Outenaar.


Een foto-shoot op Daams’ Molen

14 februari Valentijnsdag & Trouwdag
14 februari Valentijnsdag & Trouwdag 

Smile!!!
Smile!!!
Een prachtig bruidspaar. prachtige locatie en prachtig weer; wat wil je nog meer?
Een prachtig bruidspaar. prachtige locatie en prachtig weer; wat wil je nog meer?

Nieuwe molenaars i.o. meldden zich aan

Enkele dagen terug stond er een bericht in diverse bladen dat er niet alleen een “Koffiehuys” in Daams’ Molen gaat komen. Er stond in hetzelfde bericht ook dat er best ruimte en behoefte is aan nieuwe molenaars om in de naaste toekomst de molen zo vaak mogelijk te laten draaien. Dat bericht heeft tot op heden al vier (!) aanmeldingen opgeleverd van Vaassenaren die de opleiding voor Vrijwillige molenaar willen gaan volgen. Deze initiatieven worden door de Stichting Vaassens’molen van harte toegejuicht en ondersteund. De stichting biedt de molenaars in spé de noodzakelijke faciliteiten om de opleiding vlot te kunnen volgen. Dat neemt niet weg dat er toch rekening gehouden moet worden met een opleidingsduur van tenminste 18 maanden.

Theorieavonden kunnen zowel in Arnhem alsook in Zwolle gevolgd worden, dit dankzij de gunstige ligging van Vaassen.  De mannen (!) die de opleiding gaan volgen zijn stuk voor stuk enthousiast om iets voor en met Daams’ Molen te gaan doen. Een draaiende (en malende) molen draagt bij tot de dynamiek van het dorp en molenaars zijn daarbij belangrijke vrijwilligers. Wist u trouwens dat het vak van molenaar officieel behoord tot “Immaterieel Erfgoed? Echt waar sinds 2013!

Rondleidingen

Naast molenaars is het in toenemende mate van belang dat mensen die de molen willen bezoeken ook gastvrij worden ontvangen en door de molen worden begeleid. Daartoe zijn we nog op zoek naar vrijwilligers (noem het gastheren/vrouwen, rondleiders of suppoosten) die na een introductie de meest belangrijke zaken kunnen vertellen aan bezoekers. Daar hoef je geen molenaar voor te zijn maar wel enthousiast voor en betrokken bij molens.

Belangstelling? Meer informatie?

Stuur even een email naar: info@daamsmolen.nl

of bel even met Cees Wittekoek 0653737365.


Een drukke week op Daams’ Molen

Afgelopen week was het  druk op Daams’ Molen. Op maandag 14 april was er namelijk een landelijk examen voor het diploma vrijwillig molenaar,afgenomen door de examencommissie van De Hollandsche Molen. Er deden vier molenaars examen nadat deze hun opleiding op diverse molens in het land hadden gevolgd. Dat men niet zo maar molenaar wordt bleek wel uit het feit dat helaas één van de kandidaten niet is geslaagd. De andere drie examenkandidaten legden hun praktijkexamen met goed gevolg af waarna zij officieel  het gildespeldje  opgespeld kregen en Nederland er weer drie molenaars heeft bij gekregen. Eén van de geslaagden is Ronald Groothedde die een directe nazaat is van de familie de Rooy. De oud eigenaar van de molen, en waarnaar de Vaassense molen is vernoemd. Hij was dan ook erg trots dat hij op de molen van zijn familie het landelijk examen mocht afleggen met goed gevolg.

Een dag later waren het de aankomende molenaars Gerrit Gramser, Dirk Brouwer en Ruud Geerligs die hun eerste praktijkuren op Daams’ Molen gingen draaien. De drie Vaassense MIO’s (Molenaars in opleiding) gaan een behoorlijk pittige en uitgebreide opleiding volgen, om over ongeveer twee jaar als zelfstandig gediplomeerd molenaar het molenaarskorps van Daams’ Molen te komen versterken. Het bestuur van de Stichting Vaassens Molen is dan ook heel erg blij dat er drie enthousiaste Vaassenaren direct na de oproep zijn begonnen met de opleiding. De opleiding bestaat uit veel theorie en uit praktijk waar door het land heen de molenaars diverse soorten en typen molens moeten kunnen bedienen. Daarnaast moeten de molenaars in opleiding ook minimaal in alle vier de seizoenen de windmolen leren te bedienen. Het zwaartepunt van de opleiding van deze drie molenaars in opleiding zal liggen in Vaassen waarbij zij worden opgeleid door Casper van Beek en Gerrit Witteveen die al molenaar zijn op Daams molen en die voor deze molenaars als instructiemolen zal dienen.

Vijf dagen in de week (van dinsdag tot en met zaterdag) bent u welkom in de molen voor een heerlijke kop koffie of thee, en als de molenaars aanwezig zijn bent u ook van harte welkom een kijkje te nemen op de meel en maalzolder waar u door de molenaars of de molenaars in opleiding uitgebreid zal worden verteld over dit prachtige stukje cultuurhistorie in het centrum van Vaassen.

foto1-mios


Afscheidsreceptie van oud-voorzitter Cees Wittekoek en bestuurslid Gerrit Jan van Triest

Op vrijdag 9 mei jl. werd in ‘Daams’ Molen’ onder grote belangstelling afscheid genomen van twee bestuurders van de stichting ‘Vaassens Molen’. Bestuurslid Gerrit Jan van Triest nam afscheid van het bestuur, waarbinnen hij een aantal jaren zich vooral heeft bezig gehouden met de verhoging en de relatie van deze verhoging tot de ondernemers in het dorp Vaassen.  De receptie stond daarnaast vooral in het teken van het afscheid van oud voorzitter van de stichting Cees Wittekoek, die per 1 april jl. officieel het voorzitterschap heeft overgedragen aan Wico Ankersmit.

Cees heeft zich de laatste jaren op zeer bijzondere wijze zeer actief ingezet voor de molen in Vaassen. Het is dan ook voor een groot deel  aan hem te danken dat de molen er nu zo bijstaat. Trots, draaiend, malend en vooral met een uitbater in de vorm van de koffie en theeschenkerij van Eric Veldhuis, die de aanwezigen tijdens de receptie voorzag van een natje en een droogje. Als echtgenoot van een molenaarsdochter die in een molen is geboren, was het bij Cees dan ook niet alleen liefde voor de dochter van de molenaar, maar ook duidelijk voor ‘de’ molen zelf. Nel Bohré sprak Cees toe in de metafoor van een spin in het web en ook de nieuwe voorzitter Wico Ankersmit en de voorzitter van de vereniging ‘Vrienden van Daams’ Molen’ de heer Arie Oudesluijs bedankten Cees en Gerrit Jan voor hun inzet en betrokkenheid.

De beiden heren ontvingen hierbij een aantal cadeau’s waarbij Cees werd verrast met een prachtig schilderij van ‘zijn’ molen geschilderd door kunstenares Marjolijn Menke. Als bestuur van de stichting ‘Vaassens molen’ willen we zowel Cees als Gerrit Jan nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet.

Voor foto’s: zie de Foto-galerij


Drukte op de molen tijdens Vaasaqua

Op Hemelvaartsdag 29 mei was het druk op de molen. Het was niet het weer waarop vooraf gehoopt was. Het was een frisse dag en pas rond 2 uur in de middag hield het echt op met spetteren. Toch klommen ruim 650 mensen naar boven, om te worden opgewacht door de Molenaars, de Molenaars in opleiding en de molengidsen die de bezoekers uitgebreid vertelden over ‘Daams’ Molen’. Hoogtepunt van de dag was het dweilorkest de Deurdweilers uit Angeren die deels vanaf de stelling en deels voor de molen een prachtig optreden verzorgden.

foto 3


Foto’s van Daams’ Molen van Ronnie Hulshof

Van Beroepsfotograaf Ronnie Hulshof ontvingen wij een prachtige foto van Daams’ Molen die hij op 6 juli tegen een dreigende wolkenlucht heeft gemaakt. Wij bedanken Ronnie voor deze mooie foto die veel kracht uitstraalt.

molen ronnie klein