Ria Higler overleden

Zaterdag 9 juli is Ria Higler, de echtgenote van Andries, overleden.
Haar gezondheid ging al maanden achteruit en er was geen uitzicht op herstel. Daarom verbleef ze de laatste weken in een hospice.

Het team van Daams’ Molen wenst Andries en de overige familieleden alle sterkte toe met het verwerken van het overlijden van Ria.

 

Geslaagd(en)

Vlak voor de zomervakantie is het voor veel leerlingen en studenten een spannende tijd. “Ga ik wel over naar het volgende leerjaar, of moet ik het overdoen?”.

Even later is de vraag: “Ben ik geslaagd, of misschien net niet en heb ik een “her”?”.

Op de molen hebben we in 2022 twee geslaagden:
Jurre Riphagen heeft zijn propedeuse gehaald en kan dus verder met zijn studie;
Ramon Kroes heeft zijn MBO-4 opleiding met succes afgerond.

Daarnaast zullen er in Vaassen vele anderen zijn die ook een opleiding met succes hebben afgesloten.

Tegen al die geslaagden zegt het team van Daams’ Molen: “Van harte gefeliciteerd met jullie resultaat, en voor zover van toepassing: Succes met het vervolg.”.

Tevens staat Daams’ Molen voor jullie in de Vreugd.

VreugdestandHet molenteam.

 

Brandweeroefening in de molen

Donderdag 23 en donderdag 30 juni heeft de Vrijwillige Brandweer van Vaassen een oefening gehouden in de molen.

Beide dagen hebben ongeveer 10 brandweermensen onder begeleiding van 4 oefenmeesters in de molen een “brand” in de kap bestreden en twee personen in veiligheid gebracht.

Eén persoon, onze toekomstige molenaar Lasse, lag zwaar gewond met een open beenbreuk en een grote hoofdwond vrijwel bewusteloos op de stelling. Was nauwelijks aanspreekbaar en sprak verward. De brandweer mensen ontfermden zich over hem en hielden hem stabiel. Daarna werd hij met de hoogwerker naar beneden gehaald om met de ambulance afgevoerd te worden. Deze laatste stap werd nu niet uitgevoerd.

De andere persoon, een levensechte volwassen pop, lag bewusteloos in de kap en werd via de steile trappen naar de stelling gebracht om daar ook met de hoogwerker naar beneden gehaald te worden. In de kap was het overigens niet geheel gevaarloos. Er woede daar een brand met veel rook ontwikkeling. Deze is uiteraard geblust. De “schade” aan de molen viel mee.

Hoewel het scenario op beide dagen vrijwel identiek was, was er een heel groot verschil. Op de eerste dag was het tropisch heet, waardoor de brandweermensen bijna hun pak uit dreven. De tweede dag kwam tijdens de oefening een onweersfront over, met veel regen. Was niet prettig, maar paste wel bij het scenario dat tijdens dat soort weersomstandigheden vaak ongelukken gebeuren.

De oefening werd afgesloten met een rondleiding door de molen door één van de molenaars en werd tevens even met de vang geoefend.

Met ons allen hebben we veel geleerd. De brandweermensen hebben in een bijzonder gebouw hun praktijkkennis toegepast en hebben de molen beter leren kennen. De molenaars en de beheerder van het Koffie- en Thee-huys weten hoe het gaat als de brandweer over de vloer komt en hoe een brandalarm klinkt in de molen bij een serieuze brand.

Terugkijkend een groot succes.

Hier kunt u meer foto’s zien:

Brief i.k.v. Koffie- en Theehuys

Enige tijd worden berichten verstuurd over een meningsverschil over de situatie op Daams’ Molen.
Deze berichten geven een eenzijdig beeld op de zaak, waardoor er misverstanden kunnen ontstaan.

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen heeft gemeend e.e.a. te corrigeren en heeft daarom een brief naar haar leden en sponsoren gestuurd.

Via de volgende link kunt u de inhoud van die brief lezen.

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen.

Weer een Gouden bruidspaar

Op 23 juni 2022 was het 50 jaar geleden dat Dirk Brouwer en Auktje elkaar het JA-woord gaven.
Daarmee zijn zij sinds 2018 het vierde stel binnen het molenaarsteam dat deze gouden mijlpaal bereikt.
Gerrit en Joke, Andries en Ria en Ruud en Ineke gingen hen voor.

Een gouden huwelijk is een mooie mijlpaal als je dat samen mag bereiken.

Dirk en Auktje, nogmaals van harte gefeliciteerd namens het gehele molenteam en op naar de volgende mijlpaal.

3.000.000e omwenteling

Daams’ Molen heeft op zaterdag 28 mei zijn 3.000.000e omwenteling gemaakt sinds de reconstructie in 1990.

 • start:              10-05-1990
 • 1.000.000:   01-04-2001 (na 11 jaar)
 • 2.000.000:   04-03-2017 (na 16 jaar)
 • 3.000.000:   28-05-2022 (na 5 jaar)

De 4.000.000e in 2027?
We gaan het proberen.

Mevr. Veldhuis overleden

Dinsdag 10 mei j.l. is mevrouw Veldhuis overleden. Zij is de moeder van Eric Veldhuis, de uitbater van het Koffie- en Theehuys onderin de molen.

Als blijk van medeleven met de familie en respect voor de overledene staat de molen gedurende de rustperioden in de rouwstand tot haar uitvaart op maandag 16 mei.

De rouwstand is element van de [ molentaal ].

Het molenteam wenst de familie alle sterkte toe met dit verlies.

 

Nieuwe MIO (Molenaar in Opleiding) bij Daams’ Molen

Zaterdag 30 april was Channa van Harmelen op Daams’ Molen voor een eerste kennismaking met de molen en het molenteam. Zij was zo enthousiast dat ze zich direct als MIO heeft aangesloten bij het team en ook bij het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Hierdoor kan ze direct gebruik maken van de faciliteiten van het Gilde.

Daams’ Molen kwam op haar spoor op een voorlichtingsdag bij de Wenumse Watermolen, waar vrijwilligers werden gezocht voor de watermolen. Het team van Daams’ Molen heeft daarbij geholpen, met o.a. een presentatie van Dirk Brouwer. Hij opperde daarin ook de mogelijkheid om naar Vaassen te komen als daar belangstelling voor bestond. Channa heeft daar toen direct al op gereageerd.

Het molenteam is heel blij met haar komst. Door haar komt er weer wat jong bloed in het team en mogelijk een vrouwelijke kijk op het geheel. Daarnaast is het voor het team weer een opfrisbeurt van de molenkennis en die over te dragen en daarmee bij te dragen aan uitbreiding van het nationale molenaarsbestand.

 

Channa, welkom bij Daams’ Molen. Wij hopen onze liefhebberij voor de molen op je over te kunnen dragen.

Namens alle betrokkenen bij Daams’ Molen: De Stichting Vaassens Molen, de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen en het molenteam.

Getuigschrift voor Ramon en Jurre

Getuigschrift Vrijwillig Molenaar voor Ramon en Jurre.

Zaterdag 23 april j.l., op de landelijke vergadering van de Vereniging De Hollandsche Molen, hebben Ramon Kroes en Jurre Riphagen hun Getuigschrift Vrijwillig Molenaar ontvangen. Zij kregen dit omdat zij op 17 juni 2021 zijn geslaagd voor hun landelijk examen op de molen D’ Olde Zwarver in Kampen, afgenomen door De Hollandsche Molen. Een halfjaar eerder, op 28 november 2020, waren zij al geslaagd voor het provinciale toelatingsexamen, afgenomen door het Gilde van Vrijwillig Molenaars.

Dat het allemaal wat langer heeft geduurd komt enerzijds door de corona-pandemie, die de agenda’s wat ontregelde, en anderzijds door de frequentie van het aantal examens, toen nog maar 2x per jaar en inmiddels 4x per jaar en het feit dat De Hollandsche Molen 1x per jaar in april een landelijke vergadering heeft waar de uitreiking plaatsvindt.

Ook dit jaar heeft Nederland er weer 80 gediplomeerde molenaars bij. Tevens werden op deze dag drie mensen geëerd met een Certificaat van Verdienste en vier anderen kregen een Oorkonde voor Vernuft en Volharding.

De dag begon met een ALV van De Hollandsche Molen, waarin de gebruikelijke verenigingsdocumenten werden gepresenteerd en besproken.

Het middagprogramma stond in het teken van het afscheid van Leo Endedijk als bestuurslid van de vereniging. Hij is daar 37 jaar in dienst geweest, waaronder vele jaren als directeur. Die taak heeft hij vijf jaar geleden overgedragen aan Nicole Bakker.

Dat middagprogramma bestond o.a. uit:

 • Het voorleggen van een drietal stellingen aan een panel van drie leden, w.o. Ramon. Kort samengevat gingen die stellingen over:
  • Het vertegenwoordigen van jongeren in molenbesturen
  • Molens toegankelijk maken voor mindervaliden
  • Molens onder de aandacht brengen bij “nieuwe Nederlanders”
 • Een korte film met herinneringen aan Leo
 • Een terugblik op de jeugd van Leo door een broer
 • Een poppenspel waarin al het voorgaande op de hak werd genomen
 • Een terugblik en een dankwoord door Leo

De dag werd afgesloten met een drankje.

Al met al een geslaagde dag.

Nog een paar foto’s van de dag zijn hier () te vinden:

Landelijke draaiactie

Zaterdag 9 april deelname Daams’ Molen aan landelijke draaiactie

Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige Molenaars het 50 jarig jubileum en 2022 is daarom uitgeroepen tot Jaar van de Molenaar!

Het Gilde richt zich op de opleiding van molenaars en functioneert tevens als  belangenvereniging voor haar leden.  Nu, 50 jaar later, is het Gilde een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en  donateurs. Deze leden zijn allen actief op één van de nog ongeveer 1200 in bedrijf zijnde historische molens in ons land. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het “Ambacht van Molenaar” als immaterieel erfgoed.

Als onderdeel van de viering van Het Jaar van de Molenaar wordt een recordpoging  gedaan om alle draaivaardige molens in de 11 molenprovincies in  Nederland tegelijk te laten draaien. Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het ambacht van molenaar te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven zodat de molens ook in de toekomst kunnen blijven draaien.

De recordpoging vindt plaats op zaterdag, 9 april van 11:00-12:00 uur.

Ook Daams’ Molen in Vaassen neemt deel aan deze landelijke actie. De molen zal worden versierd met vlaggetjes en met veel enthousiasme staan onze Vaassense molenaars klaar om de wieken zoveel mogelijk omwentelingen te laten maken. Ofschoon het aantal omwentelingen niet maatgevend is, hopen we natuurlijk op een mooi resultaat.”

Iedereen is op deze dag welkom op de draaiende molen, waar onze molenaars bezoekers rond zullen leiden en uitleg geven over de werking van de molen.


Resultaat (opgave 11 april):

In totaal hebben er 841 molens gedraaid. Een heel mooi resultaat.

Hier vindt u de gedetailleerde berichtgeving van het [ Gilde ].