2013

Onderwerpen

  1. [Vaasaqua 2013]
  2. [Legaat voor Daams’ Molen]

Vaasaqua 2013

Tijdens de jaarlijkse happening “Vaasaqua” is heel Vaassen in een bijzondere sfeer.

Vele tientallen kramen met met boeken, boeken en nog eens boeken, trekken talloze bezoekers van heinde en verre naar het centrum van Vaassen. En aan de Jan Mulderstraat staat Daams’ Molen gepavoiseerd te draaien. naar schatting 650 bezoekers trokken door de molen om uiteindelijk op de 11 meter hoge stelling van het uitzicht te genieten. De molenaars gaven op elke vraag uitvoerig antwoord en voor de molen was molenmeel verkrijgbaar. Om 17.00 was de boekenmarkt afgelopen en de hele voorraad molenmeel uitverkocht.

 

Als “toetje” kwamen de muzikantan van “De Deurdweilers” uit Angeren nog maar even een concert met show ten beste geven op de stelling van de molen. (www.dedeurdweilers.nl)


 Legaat voor Daams’ Molen

Onlangs kregen wij van de notaris het bericht dat Stichting Vaassens Molen een legaat heeft toegewezen gekregen. Het is niet gebruikelijk de details daarvan openbaar te maken maar dat neemt niet weg dat we erg erg blij mee zijn en het goed kunnen gebruiken.

Wellicht ten overvloede, maar legaten zijn (deel)erfenissen die door een  “erflater” zijn gereserveerd om na zijn/haar overlijden over te maken aan de “gelegateerde” ,  in dit geval de Stichting Vaassens Molen de eigenaar en beheerder van Daams’ Molen.

Fiscaal gezien is het buitengewoon gunstig voor alle betrokkenen om dit soort zaken bij leven te regelen bij de notaris.

Bijvoorbeeld bij  Notariskantoor Ridderhof & Schwankhaus te Vaassen en Nunspeet kan men daar alles over vertellen.

http://www.ridderhofschwankhaus.nl/